Yayınlar

Atıktan enerji kazanımının Türkiye için potansiyel faydaları

Dr. Samet Öztürk ve Dr. Thanos Bourtsalas

Piyasada değeri olmayan veya geri kazanım potansiyeli olmayan atık anlamına gelen geri dönüşüm sonrası atıkların yönetimi için kanıtlanmış tek depolama alternatifi, enerjinin geri kazanılması için ısıl işlemdir (atıktan enerjiye veya WTE). WTE’nin düzenli depolamaya göre faydaları temel olarak patojenlerin tamamen yok edilmesi, belediye katı atıklarının (MSW) %90 oranında azaltılması, yaklaşık 0,5 MWh elektrik üretimi ve ton başına 0,6 MWh’den fazla bölgesel ısıtma ile ilişkilidir. yanmış MSW; ton MSW başına yaklaşık 0,5 ila 1 ton Sera Gazı emisyonu tasarrufu ve her 10 ton MSW için yaklaşık 1 metrekare arazinin korunması.

Avrupa, Asya ve Türkiye’de Atık Yönetimi

Dr. Samet Öztürk ve Prof. Dr. Nickolas J. Themelis

WtERT-Türkiye başkanı Dr. Samet Öztürk, son Avrasya Atık Yönetimi Sempozyumu’nda Avrupa, Asya ve Türkiye’de atık yönetiminin durumu hakkında bir bildiri sundu.

Türkiye’de Belediyesel Katı Atık Yönetimi

Dr. Samet Öztürk

Belediye katı atık (MSW) yönetimi uygulamaları, ülkelerin ilgili kural ve düzenlemelerinin yanı sıra sürdürülebilir atık yönetimine ulaşma konusundaki kararlılıklarına göre değişir. Bu çalışmada Türkiye’deki mevcut belediyesel katı atık yönetimi istatistikleri verilmiş olup, geçmişten günümüze ve geleceğe dair bilgiler tartışılmıştır.